Miksi lantionpohja on tärkeä?

Harmaahiuksinen nainen venyttelee joogamatolla

Lantionpohjan lihakset tukevat erityisesti virtsaputkea, emätintä ja
peräsuolta. Hyväkuntoiset lantionpohjan lihakset ehkäisevät virtsan- ja
ulosteenpidätysongelmia sekä laskeumia. Lantionpohjanlihakset ovat
tahdonalaisia lihaksia kuten kehon muutkin lihakset. Lantionpohjassa
juuri lihakset ovat se osa kudosrakennetta, johon me itse voimme
vaikuttaa esimerkiksi harjoittelulla. Lihaksistoa on mahdollista
rentouttaa, vahvistaa ja sinne on mahdollista myös lisätä lihasmassaa
aukkojen tueksi ja lantionpohjan hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Puhuttaessa keskivartalokapselista tarkoitetaan sillä toiminnallista
kokonaisuutta, joka koostuu palleasta, vatsalihaksista, selkälihaksista
sekä lantionpohjan lihaksista. Tätä kokonaisuutta voisi ajatella myös
vaikkapa tynnyrinä, jossa pallea on tynnyrin kansi ja vatsa- ja
selkälihakset muodostavat tynnyrin seinämät. Lantionpohjan lihakset ovat
tynnyrin pohja. Keskivartalokapselissamme lantionpohjan lihakset
toimivat lattiana lantion sisäelimille. Kaikki nämä keskivartalokapselin
osat toimivat yhteistyössä. Tämän vuoksi esimerkiksi hengitys (pallea =
hengityslihas) linkittyy läheisesti lantionpohjan toimintaan ja
päinvastoin. Jos ihmisellä on jokin ongelma keskivartalokapselin
alueella (virtsankarkailu, selkäkipu, erkauma, pinnallinen hengitys)
tulisikin tarkastella koko keskivartalokapselin toimintaa eikä keskittyä
vain siihen missä vaiva ilmenee.

Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että lantionpohjalla ja
lanneselkäkivulla on usein yhteys. Eliassonin ym. (1) mukaan
lantionpohjan toimintahäiriöiden yhteydessä ilmenee usein myös
lanneselkäkipua. Selkäkivun ja/tai lantionpohjan toimintahäiriöitä
tutkittaessa fysioterapeutin vastaanotolla onkin syytä tehdä huolellinen
kartoitus oirehistoriasta ja tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Raskaus on luonnollinen ja kaunis tapahtuma naisen elämässä. Tiedetään
kuitenkin, että raskaudet ovat altistava tekijä lantionpohjan
toimintahäiriöille. Tutkimuksen (2) mukaan alatiesynnytyksen jälkeen
laskeumat, ponnistusvirtsankarkailu ja yliaktiivinen rakko ovat
yhteydessä lantionpohjan lihasvoimaan.

Lantionpohjan lihaksistolla on myös suuri merkitys seksuaalitoiminnoissa
ja -nautinnossa. Klitoris onkin ainoa elimemme, jonka tehtävänä on
ainoastaan nautinnon tuottaminen. On ymmärrettävää, että lantionpohjan
kiputilat (vulvodynia, vaginoosi, endometrioosi) voivat vaikuttaa
seksuaalitoimintoihin negatiivisesti. Lantionpohjan fysioterapia voi
olla myös kivun hoitoa ja usein siellä keskustellaan myös hyvin
intiimeistä asioista. Onkin tärkeää korostaa, että etenemme aina
fysioterapiassa asiakkaan ehdoilla.

Oli sitten kyse virtsankarkailusta, selkäkivusta, raskauteen ja
synnytykseen liittyvistä kysymyksistä tai lantionpohjan kiputiloista,
älä jää vaivasi kanssa yksin. Lantionpohja- ja äitiysfysioterapiassa
voimme auttaa sinua.

Laura Ukonmaanaho
Äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti

(1)    Eliasson, K. ym. 2017. Association between lumbopelvic pain and
pelvic floor dysfunction in women: A cross sectional study
(2)    Blomquist, J. ym. 2020. Pelvic floor muscle strength and the
incidence of pelvic floor disorders after vaginal and cesarean delivery