Lempeästi liikkeelle

Lempeästi liikkeelle

Viime vuonna kolme OAMK:n opiskelijaa teki opinnäytetyön yhteistyössä äitiysfysioterapeuttimme Lauran kanssa. Aiheena oli liikunnan aloittaminen raskauden ja alatiesynnytyksen jälkeen. Alla opiskelijoiden kirjoittama blogiteksti raskauden ja alatiesynnytyksen vaikutuksista kehoon, ja siitä kuinka ne tulisi huomioida liikuntaa aloittaessa.


Raskaus ja synnytys aiheuttavat luonnollisesti fyysisiä ja psyykkisiä
muutoksia äidin kehossa ja mielessä. Raskauden aikana tapahtuu
muutoksia erityisesti äidin selän ja lantion alueella, sillä kasvava
kohtu siirtää vartalon painopistettä eteenpäin. Vatsan kasvaessa
vatsalihakset siirtyvät pois kasvavan kohdun tieltä sivuun, minkä
vuoksi vatsalihasten tuki selälle heikkenee. Raskauden aikana ja
synnytyksessä lantionpohjaan tulee pitkäkestoista rasitusta ja
painetta sekä venymistä. Nämä kaikki muutokset kehossa ovat tässä
elämänvaiheessa täysin luonnollisia.

Raskaudesta ja synnytyksestä toipuminen alkaa heti synnytyksen
jälkeen. On tärkeää muistaa, että toipuminen on aina yksilöllistä ja
se tapahtuu hiljalleen. Liikunnan voi aloittaa synnytyksen jälkeen
rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen. Liikunta edistää synnytyksestä
toipumista, tuo hyvää oloa sekä auttaa voimaan paremmin vauva-arjessa.
Omien voimavarojen huomioiminen synnytyksen jälkeen on tärkeää. Myös
riittävään lepoon ja hyvään ravitsemukseen on tärkeää kiinnittää
huomiota. Synnytyksen jälkeiset hormonit ovat yhteydessä myös
mielialaan. Keho ja mieli ovatkin aina yhteydessä toisiinsa: mieli ja
tunteet vaikuttavat kehoon ja keho vaikuttaa mieleen. Lapsen syntymä
tuo mukanaan paljon uutta monelle eri elämän osa-alueelle. Äidin
armollisuus ja lempeys itseään ja omaa kehoaan kohtaan onkin siis
äärimmäisen tärkeää.

Useimmiten sopivia tapoja aloitella liikuntaa synnytyksen jälkeen on
rauhalliset vaunulenkit ja kevyet lantionpohjan lihasten
tunnistusharjoitteet. Kun taas nopeita suunnan vaihdoksia ja
ponnistuksia vaativia lajeja, kuten hyppyjä ja juoksuja, on alkuun
syytä välttää. Juoksu on koko kehoa kuormittava laji, joten sen pariin
kannattaa palata hiljalleen ja aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua
synnytyksestä. Juoksun aloittamisen edellytyksenä on, että ei esiinny
oireita lantionpohjan lihasten heikkoudesta.

Raskauden ja synnytyksen tuomat muutokset elämän eri osa-alueilla ja
kehossa saattavat herättää kysymyksiä tai aiheuttaa arkielämää
häiritseviä tuntemuksia tai kipuja. Lempeällä ja oikeanlaisella
liikunnalla, kehon ja mielen kuuntelulla sekä mahdollisten kipujen
hoitamisella voi parantaa sopeutumista arkielämän muutoksiin. Apua
muutoksiin ja äitiyden eri vaiheisiin saa myös
äitiysfysioterapeuteilta, jotka ovat erikoistuneet raskaana olevien
sekä synnyttäneiden äitien terveyteen ja hyvinvointiin.
Äitiysfysioterapiaan voi hakeutua raskauden aikana tai synnytyksen
jälkeen. Raskausaikana äitiysfysioterapeutin vastaanotolta saa
ohjausta muun muassa sopiviin liikuntamuotoihin odotusaikana, tuki- ja
liikuntaelimistön kipuihin, synnytykseen valmistautumiseen sekä
totuttautumiseen kehon muutoksiin raskauden aikana ja sen jälkeen.
Synnytyksen jälkeen äitiysfysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua,
jos keskivartalon hahmottaminen tuntuu haastavalta, vatsalihasten
erkauma epäilyttää tai liikunnan aloittamiseen liittyy epäselvyyttä.
Myös esimerkiksi selän, niska-hartiaseudun, rintakehän tai lantion
alueen kipuihin tai toimintahäiriöihin saa apua
äitiysfysioterapeuteilta. Tärkeintä on vain rohkeasti kääntyä
ammattilaisen puoleen, jos jokin asia askarruttaa mieltä.

Tiia-Sofia Hietala, Hanna-Leena Hyry ja Kreeta Jantunen

OAMK, fysioterapeuttiopiskelijat